Vergoedingen en tarieven

Algemene informatie
Mensendieck Amsterdam Noord heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Alle zorgverzekeraars hebben oefentherapie Mensendieck opgenomen in de aanvullende verzekeringspakketten. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, is afhankelijk van het pakket dat u heeft afgesloten. Voor vergoeding uit het aanvullende pakket geldt géén eigen risico.

Jongeren onder de 18 jaar en volwassen met een aandoening die voorkomt op de chronische lijst oefentherapie krijgen vergoeding uit de basisverzekering.

Weet u niet hoe u bent verzekerd of hoeveel behandelingen u krijgt vergoed? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Onderstaand vindt u de tarieven van 2023 wanneer de zorgverzekeraar uw behandeling niet vergoedt.

Behandeling oefentherapie Mensendieck in de praktijk                       € 40,00
Behandeling oefentherapie Mensendieck aan huis van de patiënt    € 55,00
Screening bij directe toegankelijkheid                                                      € 15,00
(afspraak zonder verwijzing van een arts)
Behandeling Psychosomatische Oefentherapie                                      € 51,50

Gereserveerde behandeltijd dient 24 uur van te voren afgezegd te worden. Behandelingen die niet minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht middels een verzuimtarief. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Het antwoordapparaat staat altijd aan om boodschappen in te spreken. Als u inspreekt bellen we u doorgaans dezelfde dag terug.