Scholing chronische pijn

Petra en Heidi zijn beide geschoold in het behandelen en begeleiden van patiënten met chronische pijn en zijn zeer actief binnen het Netwerk Chronische Pijn Amsterdam. Dit voorjaar hebben zij de tweedaagse cursus Pijnanalyse gevolgd. Als pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor het dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook onzekerheid met zich mee. Veel mensen vragen zich af hoe ze met de pijn moeten omgaan en wat ze zelf kunnen doen om weer grip te krijgen op hun leven.

Heidi: “Een goede behandeling bij chronische pijn valt of staat met een pijnanalyse. De cursus helpt ons om ook bij complexe pijn een heldere pijnanalyse te maken waardoor we een beter behandelplan kunnen opstellen.”