ParkinsonNet

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Petra Gunnink is een van de 3.000 gespecialiseerde zorgverleners die zijn aangesloten bij dit netwerk.

Oefentherapie bij de ziekte van Parkinson is veelal gericht op het verbeteren of in stand houden van de zelfredzaamheid bij onder andere lopen, het opstaan uit bed of uit een stoel, douchen, wassen en aankleden. Ook kan aandacht worden besteed aan eventuele pijnklachten. Indien u niet naar de praktijk kunt komen, kan behandeling ook aan huis plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie op de website van het ParkinsonNet

Petra Gunnink is sinds 2009 aangesloten bij ParkinsonNet en werkt nauw samen met de andere aangesloten zorgverleners.