Netwerk Chronische Pijn

Als pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor het dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven lijkt over te nemen?

Het Netwerk Chronische Pijn biedt een effectieve behandelwijze: het Chronisch Pijn Protocol. De behandeling zorgt ervoor dat pijn minder leidend wordt in het dagelijks leven. Petra Gunnink en Heidi Visser zijn intensief geschoold voor het behandelen en begeleiden van chronisch pijnpatiënten volgens dit protocol.

Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Ook de behandelduur wisselt per persoon. Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach die u vaardigheden leert die helpen bij het omgaan met chronische pijn.

Voor meer informatie over de behandelwijze kunt u kijken op de website van het Netwerk Chronische Pijn 

Petra Gunnink en Heidi Visser zijn aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn Amsterdam.