Big Move GGZ, sprinkplank naar gezondheid!

Veel mensen worden in het dagelijks leven gehinderd door psychische klachten, vaak in combinatie met lichamelijke en sociale problemen. Denk bijvoorbeeld aan depressie of angst in combinatie met lichamelijke klachten, zoals suikerziekte, chronische pijn of overgewicht. Soms spelen werkeloosheid, financiële problemen of eenzaamheid een rol. Dat is nogal wat om mee om te gaan.

Met BigMove vermindert u in zes maanden uw klachten en verbetert u uw gezondheid. Dit doet u op eigen kracht door op een leuke manier zélf én samen met anderen aan de slag te gaan. BigMove is geen praatgroep maar een doe-oefengroep waar plezier wordt beleefd. In enkele individuele gesprekken met de psycholoog bespreekt u uw manier van denken, de patronen daarin en hoe u daar meer grip op kunt krijgen. Mensen die BigMove hebben gevolgd hebben minder klachten, voelen zich gezonder, zijn actiever en hebben meer sociale contacten.

Heidi en Petra begeleiden BigMove-groepen in buurtcentrum de Evenaar. De individuele gesprekken vinden plaats bij GZ psycholoog Tabothsie Dundas. Elk half jaar starten we een nieuwe groep van circa 15 deelnemers.

Nieuwsgierig geworden? Dit filmpje is opgenomen bij Big Move Amsterdam-Noord.

September 2018 start er een nieuwe groep. Daarvoor kunt u zich aanmelden. Bel ons gerust op 020-6331691. Wij helpen u verder.

Meer informatie over BigMove GGZ voor deelnemers en verwijzers vindt u op de website van BigMove. Hier vindt u ook meer informatie over vergoedingen.

Start nieuwe groep:
September 2018